edirne etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
edirne etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Edirne İl Göç İdaresi
Adres
Saray Akpinar Yolu Üzeri 2. Beyazit Cad. 73/ A Merkez/Edirne
E-Posta
edirne@goc.gov.tr
Telefon
0284 224 10 12 (santral)
Fax
0284 224 10 19


Günümüzde uluslararası bir nitelik kazanan göç hareketleri, sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmiştir. Böylelikle, toplumlar üzerinde ciddi etkisi görülen söz konusu insan hareketleri uluslararası ilişki­lerin ve politikanın temel belirleyicisi haline gelmiştir. Önemli geçiş güzergâhları üzerinde bulunan Türkiye ise söz konusu nüfus hareketlerinin odağındaki ülkelerden biridir. Bunun en somut örneği, ülkemize çeşitli amaçlarla gelen yabancıların sayılarında görülen dikkate değer artıştır. Bir yılda Türkiye'ye giriş çıkış yapan yabancı sayısı 40 milyona yaklaşmış, ülkemizde ikamet eden yabancı sayısı 5 milyonu geçmiştir.

Türkiye coğrafi konumu itibarıyla yabancılar için doğu ile batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik önemden kaynaklanmaktadır. Göç yolları düşünüldüğünde, Türki­ye coğrafi konumu itibarıyla yabancılar için Doğu ile Batıyı birleşti­ren doğal bir köprü konumundadır. Bir diğer sebep ise, Türkiye'nin artan ekonomik gücü ve sahip olduğu siyasi istikrardır.

Göç hare­ketleri açısından Türkiye'nin "geçiş ülkesi" konumu son yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı zamanda bir "hedef ülke" konumuna gelmiştir.

Bu bağlamda, göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyada­ki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikala­rı geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Türkiye göç konusun­da daha etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Adres
Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA
E-Posta
gocidaresi@goc.gov.tr
Telefon
0 312 422 05 00
Fax
0 312 422 09 00-99

Edirne Ceza İnfaz Kurumu ( Cezaevi )

Kurum Adı
: EDİRNE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon
: 0284 212 7108
Faks
: 0284 212 2234
Kurum Cep
: 0507 820 0022
 Adres
: İSTASYON MAH. HAKİM ÇAĞLAR IŞIK CAD. EDİRNE ADALET SARAYI 22100-MERKEZ-EDİRNE
Web
: http://www.edirne.adalet.gov.tr/denetimliserbestlik/index.html
E-Posta
: dsm.edirne@adalet.gov.tr

Kurum Adı
: EDIRNE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
Telefon
: 0284 226 8404 - 0284 226 8403
Faks
: 0284 226 8401
Kurum Cep
: 0506 600 6239
 Adres
: UMURBEY MAH. BÜYÜKDÖLLÜK KÖYÜ YOLU ÜZERİ TİCARET BOSASI YANI 3. KM NO:3/B MERKEZ/EDİRNE
Web
: http://www.edirneacik.adalet.gov.tr
E-Posta
: edirne.tarimacik@adalet.gov.tr
                       
Kurum Adı
: EDIRNE F TIPI YÜKSEK GÜVENLIKLI KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Telefon
: 0284 224 8053 - 0284 224 8054
Faks
: 0284 224 8060
Kurum Cep
: 0506 600 6122
 Adres
: YENİİMARET MAH. AVARIZ KÖYÜ YOLU ÜZERİ SK. EDİRNE
Web
: http://www.edirnefcik.adalet.gov.tr
E-Posta
: edirne.ftcik@adalet.gov.tr

Kurum Adı
: EDIRNE KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Telefon
: 0284 224 2727 - 0284 224 1525
Faks
: 0284 224 1442
Kurum Cep
: 0506 600 6222
 Adres
: YENİİMARET MH. SARAYAKPINAR YOLU MERKEZ / EDİRNE
Web
: http://www.edirnecik.adalet.gov.tr
E-Posta
: edirne.btoicik@adalet.gov.tr
                       
Kurum Adı
: UZUNKÖPRÜ K1 TIPI KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
Telefon
: 0284 513 2273
Faks
: 0284 513 2273
Kurum Cep
:
 Adres
: CUMHURİYET MAH. CEZAEVİ YOLU NO: 21 UZUNKÖPRÜ
Web
:
E-Posta
: uzunkopru.k1tcik@adalet.gov.trTC. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
Adres:
Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA
Telefon:
0312 507 04 00 - 0312 507 04 01
Fax:
0312 223 60 07
E-Posta
cte@adalet.gov.tr

Türkiye’de hapis ve iş esaslı modern manada ceza infaz kurumları, 170 yıllık bir tarihe sahiptir. Hükümlü ve tutukluların kapatıldığı zindanvari mekânlar olan mahbeslerden, mahkumları ıslah etmeyi amaçlayan XIX. yüzyıl icadı hapishanelere geçiş süreci, Osmanlı Devleti’nde 1851 yılında ilk modern ceza kanununun yürürlüğe girmesine paralel olarak başlamıştır. 1856 yılında ilân edilen Islahat Fermanı’nda yer alan bir maddeyle milletlerarası boyut kazanan “Osmanlı mahbesilerinin ıslahı meselesi”, İngiltere’den getirilen Binbaşı Gordon adlı bir uzmanın danışmanlığında 1858 yılında suça ve cezaya göre farklılık arz edecek çeşitli tevkif ve ceza evlerinin inşası düşüncesini beraberinde getirmiştir. Aynı yıl yürürülüğe giren ve 1810 Fransız ceza kanununun Ahmed Cevdet Paşa tarafından yerli şartlara uydurulmasıyla nihai şeklini alan Ceza Kanunu ile bedene yönelik cezalardan hapis cezasına geçiş resmiyet kazanmıştır. Bu kapsamda, İstanbul’da 1846 yılında bir polis tutukevi olarak faaliyete geçen ancak bir hapishane halini alan Zabtiye Tevkifhanesi’nden ek olarak şehirde  başka tevkifhaneler açılmıştır. Taşrada da ilki Yanya’da açılan hapishaneler ve ağır ceza mahkumlarının tutulduğu iş esaslı bölge kürek merkezleri yavaş yavaş eski mahbeslerin yerini almaya başlamıştır.  Meşhur Tersane Zindanı’nın kapatılması sonrasında 1871 yılı başında İstanbul Sultanahmed Meydanı’nda açılan Hapishane-i Umumi, Türkiye ceza infaz tarihinin koğuş esaslı ilk model hapishanesidir.
Ceza infaz kurumlarının iç idaresi, güvenliği, denetlenmesi, hükümlü ve tutukluların günlük ihtiyaçları ile ilgili hususlar 1846 yılından itibaren, başta İstanbul’dakiler olmak üzere, Zabtiye Müşirliği/Nezareti (sonradan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı) sorumluluğunda iken;  inşaat ve tamirat gibi konularla daha çok Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) ilgilenmiş gözükmektedir. Mahkumların cezalarının infazı ile ilgili adli işler ise Adliye Nezareti ve bugünkü Yargıtay’ın selefi olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliyye tarafından yürütülmüştür. 1911 yılında Dahiliye Nezareti’ne bağlı Hapishaneler Müdiriyeti’nin kurulması ile ceza infaz kurumlarının merkezî bir idare altında alınması için ilk adım atılmıştır. 22 Aralık 1913 yılında Hapishaneler Müdiriyet-i Umumiyyesi adını alan bu kurum, 1 Haziran 1929 yılında Adalet Bakanlığı’na bağlanan bugünkü Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün temelini oluşturmaktadır.  Bu geçiş sırasında umum müdürlük yapan Efdaleddin Bey (Tekiner), Türkiye’nin ilk bilimsel tarihçilerinden biri olmasının yanı sıra, ceza infaz tarihimizde de kendine hususi bir yer edinecek çalışmalara öncülük etmiştir.Türkiye'de Bulunan Ceza İnfaz Kurumu


TCDD Edirne Tren İstasyonu

Şehir - Gişeler
Çalışma saatleri
Telefon
Edirne
07.00-13.00, 15.00-20.30
(0 284) 235 26 74
Kapıkule
07.00-13.00, 15.00-20.30
(0 284) 238 20 36
Uzunköprü
06.00-10.00-15.00-20.30
(0 284) 513 48 05Çağrı Merkezi  444 TCDD (444 82 33)
Türkiye'deki TCDD Tren İstasyonları 

TCDD TAŞIMACILIK AŞ
Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve TCDD’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, 1 Mayıs 2013 tarihinde 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun yayınlandı.
Bu kapsamda; TCDD altyapı işletmecisi, Şirketimiz ise tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlandı.
14 Haziran 2016 tarihinde tescili gerçekleştirilerek faaliyetlerine başlayan TCDD Taşımacılık AŞ, 28 Aralık 2016’ da TCDD Genel Müdürlüğü ile personel ve araç devir işlemleriyle taşınmaz tahsisleri konusunda bir protokol imzaladı.
1 Ocak 2017 tarihi itibariyla fiilen demiryolu taşımacılığının serbestleşme ve rekabete açılma süreci başladı.
Buna göre Şirket, yolcu ve yük taşımacılığı, lojistik hizmetleri, feribot ile yük ve yolcu taşımacılığı gerçekleştirmektedir. Yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, kent içi banliyö trenleri, Marmaray, Başkentray Şirket tarafından işletilmektedir.
Araç filosu ve bu araçların temini de Şirketin sorumluluğundadır.

Şirket’in lojistik, yolcu taşıma ve araç bakımı olarak üç ana birim olarak yapılandırıldığı teşkilat yapısında; 15 daire,  taşrada 7 merkez (İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyonkarahisar), YHT İşletme ve Marmaray İşletme olmak üzere iki işletme müdürlüğü bulunmaktadır.

Her türlü istek, şikayet, dilek ve önerileriniz için TCDD :
Tel        :           (0312) 309 05 15 / 1408
Faks     :           (0312) 312 62 47

Şehir
Şehir
Şehir

Kategoriler

Otobüs Bileti

Kargo Şirketi

Banka Şubesi

Akaryakıt İstasyonu

Otobüs Terminali

Metro Turizm

Varan Turizm

Ulusoy Turizm

Kamil Koç

Anadolu Ulaşım

Pamukkale Turizm

Nilüfer Turizm

Kontur Turizm

Süha Turizm

Efe Tur

Has Turizm

Seç Turizm

Özkaymak Turizm

Lider Turizm

Yurtiçi Kargo

Aras Kargo

Sürat Kargo Şubeleri

MNG Kargo Şubeleri

TNT Kargo

DHL Kargo Şubesi

UPS Kargo

PTT Kargo Şubeleri

Metro Kargo Şubesi

Ziraatbank Şubesi

Halkbank Şubesi

Denizbank Şubesi

Vakıfbank Şubesi

Finansbank Şubesi

Akbank Şubesi

Garanti Bankası

Yapı Kredi Bankası

İşbank Şubesi

HSBC Bank Şubesi

Şekerbank Şubesi

TEB Şubesi

ING Bank Şubesi

İprgagaz LPG İstasyonu

Aygaz LPG İstasyonu

Petrol Ofisi

TOTAL İstasyonu

Shell İstasyonu

OPET İstasyonu

BP İstasyonu

ALPET İstasyonu

Türkiye Petrolleri / TP

Lukoil İstasyonu

Uçak Bileti

İş Dünyası

Devlet Kurumu

Eğitim Kurumu

Türk Hava Yolları - THY Satış Ofisleri

AnadoluJet

HAVAŞ

Seyahat Acentesi

TÜVTURK Araç Muayene

Türk Telekom

İŞKUR İl Müdürlüğü

Kosgeb Hizmet Merkezi

Ticaret Sanayi Odası

Belediye Başkanlığı

Vergi Dairesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Askerlik Şubesi

Yabancı Büyükelçilikleri

Noter Telefon Numaraları

Diyanet İşleri İl Müftülükleri

İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri

Tapu Sicil Müdürlüğü

Halk Eğitim Merkezi

Üniversite

Kredi Yurtlar Kurumu

Öğretmen Evi

Özel Öğrenci Yurtları

İl Halk Kütüphanesi

Sağlık Kurumu

Beyaz Eşya

Özel Hastane

İl Sağlık Müdürlüğü

Devlet Hastanesi

Arçelik Bayi

Vestel Bayi

Beko Bayi