İzmir Noter Telefonları

NOTERLİK ADI
İLİ
İLÇESİ
TELEFON NO
FAKS NO
ALİAĞA 1 Noterliği
İZMİR
ALİAĞA
232 616 23 47
232 616 49 94
ALİAĞA 2
İZMİR
ALİAĞA
232 616 59 09

BAYINDIR Noterliği
İZMİR
BAYINDIR
232 581 38 07
232 581 38 07
BERGAMA 1 Noterliği
İZMİR
BERGAMA
232 633 24 32
232 631 13 12
BERGAMA 2 Noterliği
İZMİR
BERGAMA
232 633 20 58

BEYDAĞ Noterliği
İZMİR
BEYDAĞ
232 592 83 60

BORNOVA 1 Noterliği
İZMİR
BORNOVA
232 388 15 75
232 374 45 26
BORNOVA 2 Noterliği
İZMİR
BORNOVA
232 486 35 45

BORNOVA 3 Noterliği
İZMİR
BORNOVA
232 459 83 43
232 469 69 87
BORNOVA 4 Noterliği
İZMİR
BORNOVA
232 374 23 13
232 388 29 83
BORNOVA 5 Noterliği
İZMİR
BORNOVA
232 467 12 26
232 467 07 84
BORNOVA 6
İZMİR
BORNOVA
232 347 31 58

ÇEŞME Noterliği
İZMİR
ÇEŞME
232 712 68 46
232 712 68 46
DİKİLİ Noterliği
İZMİR
DİKİLİ
232 671 91 71
232 671 91 71
FOÇA Noterliği
İZMİR
FOÇA
232 812 22 80
2328122280
İZMİR 1 Noterliği
İZMİR

232 425 57 82
232 446 22 77
İZMİR 10 Noterliği
İZMİR

232 425 58 04
232 484 71 93
İZMİR 11 Noterliği
İZMİR

232 489 51 93
232 484 55 98
İZMİR 12 Noterliği
İZMİR

232 483 46 18
232 483 99 69
İZMİR 13 Noterliği
İZMİR

232 228 97 82

İZMİR 14 Noterliği
İZMİR

232 482 02 32
232 489 85 97
İZMİR 15 Noterliği
İZMİR

232 425 36 05
232 489 81 06
İZMİR 16 Noterliği
İZMİR

232 487 44 44
232 448 44 03
İZMİR 17 Noterliği
İZMİR

232 243 19 90
232 243 13 97
İZMİR 18 Noterliği
İZMİR

232 259 68 78
232 278 95 39
İZMİR 19 Noterliği
İZMİR

232 237 18 07
232 254 76 22
İZMİR 2 Noterliği
İZMİR

232 482 23 54
232 484 72 58
İZMİR 20 Noterliği
İZMİR

232 463 23 86
232 421 19 69
İZMİR 21 Noterliği
İZMİR

232 463 59 55
232 463 28 29
İZMİR 22 Noterliği
İZMİR

232 285 48 51
232 285 15 18
İZMİR 23 Noterliği
İZMİR

232 253 00 15
232 254 21 49
İZMİR 24 Noterliği
İZMİR

232 426 81 95
232 448 15 46
İZMİR 25 Noterliği
İZMİR

232 464 16 83
232 422 08 88
İZMİR 26 Noterliği
İZMİR

232 469 04 07
232 469 23 07
İZMİR 27
İZMİR

232 441 19 83

İZMİR 28 Noterliği
İZMİR

232 469 07 07
232 469 07 07
İZMİR 29 Noterliği
İZMİR

232 463 34 03
232 463 34 31
İZMİR 3 Noterliği
İZMİR

232 441 97 37
232 489 99 51
İZMİR 30 Noterliği
İZMİR
GAZİEMİR
232 252 53 43
232 252 53 63
İZMİR 31 Noterliği
İZMİR

232 436 57 80

İZMİR 32 Noterliği
İZMİR

232 239 80 88
232 239 80 89
İZMİR 4 Noterliği
İZMİR

232 483 79 00
232 483 77 07
İZMİR 5 Noterliği
İZMİR

232 483 51 94
232 484 48 69
İZMİR 6 Noterliği
İZMİR

232 484 41 80
232 483 88 03
İZMİR 7 Noterliği
İZMİR

232 484 04 45
232 425 23 59
İZMİR 8 Noterliği
İZMİR

232 484 94 80
232 484 21 40
İZMİR 9 Noterliği
İZMİR

232 425 55 41
232 425 32 90
KARABURUN Noterliği
İZMİR
KARABURUN
232 731 32 33
232 731 32 33
KARŞIYAKA 1 Noterliği
İZMİR
KARŞIYAKA
232 364 77 84
232 381 53 98
KARŞIYAKA 2 Noterliği
İZMİR
KARŞIYAKA
232 381 70 36
232 369 90 60
KARŞIYAKA 3 Noterliği
İZMİR
KARŞIYAKA
232 381 20 40
232 369 10 21
KARŞIYAKA 4 Noterliği
İZMİR
KARŞIYAKA
232 329 29 29
232 329 22 45
KARŞIYAKA 5 Noterliği
İZMİR
KARŞIYAKA
232 462 44 01
232 462 48 44
KARŞIYAKA 6 Noterliği
İZMİR
KARŞIYAKA
232 337 31 11
232 337 31 00
KEMALPAŞA 1
İZMİR
KEMALPAŞA
232 878 11 54

KEMALPAŞA 2 Noterliği
İZMİR
KEMALPAŞA
232 878 69 21
232 878 95 91
KEMALPAŞA 3 Noterliği
İZMİR
KEMALPAŞA
232 878 66 25
232 878 66 25
KINIK Noterliği
İZMİR
KINIK
232 687 12 28
232 687 12 28
KİRAZ Noterliği
İZMİR
KİRAZ
232 572 50 18

MENDERES 1 Noterliği
İZMİR
MENDERES
232 782 45 55
232 782 45 55
MENDERES 2 Noterliği
İZMİR
MENDERES
232 782 23 37
232 782 59 13
MENEMEN 1 Noterliği
İZMİR
MENEMEN
232 832 11 34
232 832 11 34
MENEMEN 2
İZMİR
MENEMEN
232 832 07 97

ÖDEMİŞ 1 Noterliği
İZMİR
ÖDEMİŞ
232 543 24 91

ÖDEMİŞ 2 Noterliği
İZMİR
ÖDEMİŞ
232 544 87 36

SEFERİHİSAR Noterliği
İZMİR
SEFERİHİSAR
232 743 41 14
232 743 41 87
SELÇUK Noterliği
İZMİR
SELÇUK
232 892 61 83
232 892 61 83
TİRE 1 Noterliği
İZMİR
TİRE
232 512 12 05
232 511 16 69
TİRE 2 Noterliği
İZMİR
TİRE
232 512 13 10

TORBALI 1 Noterliği
İZMİR
TORBALI
232 856 68 08
232 856 13 73
TORBALI 2 Noterliği
İZMİR
TORBALI
232 856 14 23
232 856 14 23
TORBALI 3 Noterliği
İZMİR
TORBALI
232 856 45 34

URLA Noterliği
İZMİR
URLA
232 754 11 27
232 754 67 14Türkiye Noterler Birliği, Anayasa'nın 135'inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine t​​abidir. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

GÖREVLERİ:
Birliğin görevleri Noterlik Kanunu'nun 166'ncı maddesinde gösterilmiş olup, şunlardır:

·          Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,
·          Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek,
·          Milletlerarası toplantılara katılmak ve sair çalışmalarda bulunmak,
·          Noter katibi yetiştirmek için kurslar açmak,
·          Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,
·          Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek.
·          Noterler ile katiplerine, Yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,
·          Üyelerin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak.
·          Her adli yılın açılmasından önce kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek.
·          Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak.
·          Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun bir şekilde yönetmek ve işletmek,
·          Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip örnek hazırlamak,
·          Noterlik işlerinin bu Kanun'a uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (çek, poliçe,emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak, (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar).
·          Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak.
·          Noter Odalarının üye sayısı ve çalışması gözönünde bulundurulmak suretiyle Noter Odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarı ve ödeme şeklini belli etmek.
·          Noterlik Kanunu'nun 109'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek.
·          Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak.


Türkiye Noterler Birliği
Web             https://www.tnb.org.tr
Tel                +90 312 218 80 00

Adres           Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü 06510 ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE


Türkiye'de Noter Telefonları
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder

Kategoriler

Otobüs Bileti

Kargo Şirketi

Banka Şubesi

Akaryakıt İstasyonu

Otobüs Terminali

Metro Turizm

Varan Turizm

Ulusoy Turizm

Kamil Koç

Anadolu Ulaşım

Pamukkale Turizm

Nilüfer Turizm

Kontur Turizm

Süha Turizm

Efe Tur

Has Turizm

Seç Turizm

Özkaymak Turizm

Lider Turizm

Yurtiçi Kargo

Aras Kargo

Sürat Kargo Şubeleri

MNG Kargo Şubeleri

TNT Kargo

DHL Kargo Şubesi

UPS Kargo

PTT Kargo Şubeleri

Metro Kargo Şubesi

Ziraatbank Şubesi

Halkbank Şubesi

Denizbank Şubesi

Vakıfbank Şubesi

Finansbank Şubesi

Akbank Şubesi

Garanti Bankası

Yapı Kredi Bankası

İşbank Şubesi

HSBC Bank Şubesi

Şekerbank Şubesi

TEB Şubesi

ING Bank Şubesi

İprgagaz LPG İstasyonu

Aygaz LPG İstasyonu

Petrol Ofisi

TOTAL İstasyonu

Shell İstasyonu

OPET İstasyonu

BP İstasyonu

ALPET İstasyonu

Türkiye Petrolleri / TP

Lukoil İstasyonu

Uçak Bileti

İş Dünyası

Devlet Kurumu

Eğitim Kurumu

Türk Hava Yolları - THY Satış Ofisleri

AnadoluJet

HAVAŞ

Seyahat Acentesi

TÜVTURK Araç Muayene

Türk Telekom

İŞKUR İl Müdürlüğü

Kosgeb Hizmet Merkezi

Ticaret Sanayi Odası

Belediye Başkanlığı

Vergi Dairesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Askerlik Şubesi

Yabancı Büyükelçilikleri

Noter Telefon Numaraları

Diyanet İşleri İl Müftülükleri

İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri

Tapu Sicil Müdürlüğü

Halk Eğitim Merkezi

Üniversite

Kredi Yurtlar Kurumu

Öğretmen Evi

Özel Öğrenci Yurtları

İl Halk Kütüphanesi

Sağlık Kurumu

Beyaz Eşya

Özel Hastane

İl Sağlık Müdürlüğü

Devlet Hastanesi

Arçelik Bayi

Vestel Bayi

Beko Bayi